Cơ cấu tổ chức

 • Hàn Thị Trường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0976176336
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986836190

Trường Tiểu Học Tân Lợi

Địa chỉ: Xóm Tân Thành - Xã Tân Lợi - Huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Điện thoại: 0869544577- Gmail:C1tanloi.phongdhy@thainguyen.edu.vn

Hợp tác phát triển bởi VietelStudy