Chào cờ đầu tuần là tiết học lớn, tiết học đặc biệt, là nội dung bắt buộc trong các hoạt động giáo dục của mỗi nhà trường. Giờ Chào cờ là thời điểm mở đầu cho một tuần học mới, một chủ điểm mới; có tính chất định hướng      Giờ Chào cờ có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh trân trọng với Quốc kỳ, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc; củng cố, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, giá trị sống; tạo cho học sinh thêm gắn bó với trường lớp, thầy cô giáo, bạn bè; tạo tâm thế, động lực giúp các em hào hứng bước vào tuần học mới.

          Trong thời gian vừa qua, việc đổi mới tổ chức giờ Chào cờ đầu tuần đã được Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Lợi quan tâm triển khai thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Nhằm khơi dậy niền tự hào truyền thống vẻ vang của Đội ta. Liên đội TH Tân Lợi đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với chủ đề: Tự hào trang sử Đội

          Trong tiết học các em được tham gia tìm hiểu về truyền thống Đội thông qua trò chơi Rung chuông vàng.

 

Buổi sinh hoạt được các em tham gia rất sôi động và đạt hiệu quả cao