Căn c Kế hoch số 266/KH-BCĐ ngày 6/9/2019 ca Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đồng Hỷ; Căn cứ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện của Ban chỉ chỉ đạo đối với khối trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức tốt công tác tuyên truyền để các bộ giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhận thức đầy đủ về mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người từ đó tích cực hưởng ứng đăng ký hiến máu tình nguyện, đảm bảo đủ chỉ tiêu đã được Ban chỉ đạo huyện phân bổ. Sáng ngày 16/10/2019 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ đã có 3 đồng chí đủ điều kiện hiến máu là Đ/c Hàn Thị Trường, Đ/c Nguyễn Văn Giang, Đ/c Trịnh Thị Xuân Hương. 

Sau đây là một số hình ảnh:

Vậy nên, mỗi giọt máu cho đi đã giúp đem lại cho các bệnh nhân hiểm nghèo niềm hy vọng , niềm hạnh phúc và cũng chính là nguồn sống vô cùng quý giá.