“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, không chỉ là một thông điệp mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp ấy đang ngày một lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong toàn cộng đồng, mang lại hy vọng cho những người bệnh cần máu để duy trì sự sống.

Hưởng ứng phong trào ngày hội hiến máu, sáng ngày 10/12/2020, các tình nguyện viên trường Tiểu học Tân Lợi đã cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn nhà trường đã tập trung tại Trung tâm văn hóa huyện Đồng Hỷ làm các thủ tục tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi kiểm tra trường Tiểu học Tân Lợi có 05 đồng chí: Hàn Thị Trường, Nguyễn Văn GIang, LaoThị Lệ Giang, Đôn Thị Thân, Trịnh Thị Xuân Hương đủ điều kiện tham gia hiến máu.

Hoạt động hiến máu cứu người cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thường xuyên được cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường hưởng ứng và tham gia rất tích cực hàng năm.

Một số hình ảnh về ngày hội hiến máu:

 

Thông qua hoạt động của phong trào hiến máu tình nguyện nhằm góp phần giáo dục truyền thồng đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam.