Trong ngày 6/8, tại hội trường UBND xã Tân Lợi , đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên năm 2019.

Đến dự, chỉ đạo và trực tiếp quán triệt các nội dung bồi dưỡng có các đồng chí: Triệu Văn Lũy - Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Hà Văn Quỳnh - Cán bộ ban tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Cán bộ ban tuyên giáo Huyện ủy, BGH 3 trường trên địa bàn xã và toàn thể giáo viên 3 trường.

Đồng chí Bùi Quang Nguyên - Bí Thư Đảng bộ

Tham gia bồi dưỡng chính trị hè, trên 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên  của 3 trường trên địa bàn toàn xã Tân Lợi đã được nghe đồng chí Bùi Quang Nguyên - Bí thư đảng ủy xã  thông tin về tình hình thời sự chung trong và ngoài tỉnh, một số kết quả phát triển kinh tế xã hội huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của ngành giáo dục và đội ngũ thầy cô giáo trong tình hình phát triền chung của huyện, tỉnh và đất nước.

 

Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng cũng được nghe các đồng chí Hạnh cán bộ ban tuyên giáo huyện quán triệt nội dung cơ bản Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ chính trị về Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; một số nội dung cơ bản về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35- NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị; thông tin chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại lớp bồi dưỡng cũng sẽ đánh giá tổng kết năm học 2018- 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020. Kết thúc lớp học, các cán bộ, giáo viên nhân viên 3 cấp học sẽ nghiên cứu viết bài thu hoạch.