Ngày 21 tháng 8 năm 2020 Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Đồng Hỷ đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Tân Lợi

Đồng chí Triệu Văn Lũy – Huyện Ủy viên huyện Đồng Hỷ triển khai nội dung bồi dưỡng, tập huấn đã đảm bảo thiết thực, phù hợp với các đối tượng; cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

- Những nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của huyện trong 6 tháng đầu năm 2020.

- Nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương nhiệm kỳ 2020-2025.

- Các nội dung về chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch của ngành Giáo dục và Đào tạo.

 

Sau khi nghe báo cáo viên trình bày nội dung; tổ chức trao đổi, thảo luận, các học viên nghiêm túc viết bài thu hoạch.