Chiều ngày 06/12/2019, Chi bộ TH Tân Lợi tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2019. Đ/c Lê Thị Thanh – Bí thư Đảng bộ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có mặt đầy đủ các đồng chí đảng viên chi bộ Tiểu học Tân Lợi

Toàn cảnh hội nghị

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Chi bộ do đ/c Lê Thị Thanh – Bí thư Chi bộ trình bày đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp cũng như công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được đạt kết quả tốt. Báo cáo kiểm điểm của chi bộ cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và hướng khắc phục, trong đó chú trọng phát huy nhân tố con người, hướng sâu về chất lượng học sinh, xây dựng chi bộ phát triển vững mạnh toàn diện.

Cho ý kiến thảo luận về báo cáo kiểm điểm của chi bộ các đồng chí đảng viên đã nhất trí cao về kết quả nổi bật về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng trong toàn chi bộ, đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cán bộ, đảng viên.

Vê Báo cáo kiểm điểm của từng cá nhân các đồng chí đảng viên đã được hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá và tiến hành xếp loại đối với từng đồng chí theo các tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên.

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại 05 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Đảng ủy khen thưởng. Đó là các đồng chí: 

Đồng chí: Lê Thị Thanh - Bí thư chi bộ 

Đồng chí: Đoàn Thị Kim Dung - Phó bí thư chi bộ 

Đồng chí: Hàn Thị Trường - Phó Hiệu trưởng - đảng viên

Đồng chí: Trần Thị Hoàn - đảng viên

Đồng chí: Nông Thị Kim Ngọc - đảng viên