Ngày 05/12/2020 Chi bộ Tiểu học Tân Lợi  tiến hành họp bình xét Đảng viên cuối năm 2020

Cùng với sự có mặt đông đủ của 24/24 đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Sau một buổi sáng làm việc hết sức nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Chi bộ đã tiến hành đầy đủ các nội dung bình xét theo đúng quy định với kết quả thu được cụ thể như sau.

05 đồng chí được đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ        

18 đồng chí được đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

01 đồng chí được đánh giá xếp loại Đảng viên hoàn thành  nhiệm vụ

Sau đây là một số hình ảnh: