Đại hội đảng bộ xã Tân Lợi diễn ra trong ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 3 UBND xã Tân Lợi với sự tham gia của 161 đại biểu đảng viên toàn Đảng bộ.
Đại hội đã nhìn lại 5 năm phát triển kinh tế - xã hội xã Tân Lợi nhiệm kì 2015-2020 qua đó khẳng định, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã từng bước hình thành. Trong 10 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của xã đạt 32,1 triệu đồng/ người/ năm, đạt 189% Nghị quyết; Kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở một số lĩnh vực phát triển, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng. Văn hóa xã hội có nhiều lĩnh vực đạt thành tích tốt... Việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 đã tạo cho xã Tân Lợi thế và lực mới vững bước là xã nông thôn mới.
Đại hội xác định để xứng đáng là trái tim, đầu não chính trị hành chính, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, thì xã Tân lợi "Phải bảo đảm vững chắc về chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội toàn diện, bền vững; xây dựng cơ bản nền tảng vật chất kỹ thuật và xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tích cực chuẩn bị tiền đề kinh tế tri thức;
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 10 đồng chí: Diệp Văn Báo, Trần Thị Chang, Vũ Văn Cường, Nguyễn Thị Cửu, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Tuấn Linh, Bùi Quang Nguyên, Lương Thị Thức, Bùi Thị Tĩnh.

Đồng chí Bùi Thị Tỉnh được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Lương Thị Thức.

Sau đây là một số hình ảnh:

Nghi lễ chào cờ

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội 

Ban chấp hành nhiệm kì 2020 - 2025 ra mắt Đại hội