Thực hiện kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 28/11/2017 của Đảng ủy xã Tân Lợi vềhướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng  đảng viên năm 2017,chi bộ trường tiểu học Tân Lợi đã tiến hành họp xét phân loại đảng viên năm 2017, 24/24 đồng chí đảng viên có mặt đông đủ , đúng giờ tham dự hội nghị nghiêm túc và trách nhiệm.

Sau khi nghe đồng chí Đoàn Thị Kim Dung - Phó Bí thư Chi bộ thông qua chương trình làm việc và các văn bản hướng dẫn về việc bình xét phân loại Đảng viên năm 2017 của Đảng ủy xã Tân Lợi, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ. Chi bộ hoàn toàn đồng tình và nhất trí với báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ do đ/c Lê Thị Thanh - Bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy thông qua trước Chi bộ. Các đồng chí đảng viên đã đóng góp một số ý kiến quý báu nhằm làm rõ thêm phần giải pháp khắc phục khuyết điểm, giúp cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn trong năm 2018.

Tiếp đó, chi bộ đã tiến hành bình xét, phân loại từng đảng viên. Sau khi nghe bản kiểm điểm cá nhân, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đã đóng góp ý kiến một cách chân thành, thẳng thắn giúp từng đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm trong thời gian tới. Kết quả biểu quyết, phân loại đảng viên như sau: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 3/24; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 21/24. Với những kết quả đã đạt được, chi bộ trường tiểu học Tân Lợi đề nghị Đảng ủy xã Tân Lợi xét duyệt danh hiệu chi bộ "Trong sạch vững mạnh" năm 2017.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

 

Tác giả: Tuấn Ninh