Sáng 27/11/2019, Đảng bộ xã Tân Lợi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đảng viên một số chi bộ thuộc địa bàn xã Tân Lợi

Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt và đảng viên chi bộ trực thuộc  xã  được đồng chí Bùi Quang Nguyên – Bí thư đảng ủy giới thiệu, quán triệt, triển khai các nội dung của Hội nghị Trung ương khóa XII  gồm các chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ biên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Thức - Phó Bí thư Thường trực  xã Tân Lợi yêu cầu, trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, cấp ủy các cấp cần nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Để quan điểm, nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, cần thể chế hóa, hiện thực hóa bằng các chính sách, cơ chế, nguồn lực của Nhà nước; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của cả hệ thống chính trị; sự đồng tình, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn  xã  từ nay đến những năm tiếp theo.