Chi bộ Tiểu học Tân Lợi đạt 100% cán bộ viên chức, đảng viên có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM về: Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Nhiều đồng chí luôn là điển hình tiên tiến trong nhà trường về mọi mặt.

Làm tốt công tác tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đội ngũ giáo viên.

100% cán bộ viên chức, đảng viên có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức HCM.

Thực hiện tốt chỉ thị 05/TW và xây dựng bản cam kết của cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về " Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Chỉ đạo hoàn thành chương trình năm học, tổ chức tốt công tác ôn tập, hỗ trợ cho học sinh trước khi kết thúc năm học.

- Chỉ đạo tổ chức ra đề, kiểm tra định kì cuối học kì 2 (cuối năm), tổng hợp, báo cáo kết quả một cách nghiêm túc, đúng quy định. Phối hợp tốt với cấp THCS trong việc tổ chức nghiêm thu, bàn giao học sinh hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6.

- Tổ chức hoạt động đón học sinh MN lớp 5T lên thăm trường tiểu học, làm quen với môi trường tiểu học.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc hoàn thiện hồ sơ học sinh (sổ theo dõi, học bạ); xét khen thưởng cuối năm cho HS đảm bảo thực chất, đúng quy định tại Thông tư 22 và Thông tư 30, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

- Làm tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng chuyên môn cho GV chuẩn bị cho thực hiện chương trình GDPT mới.

- Tăng cường sử dụng các trang thiết bị nhằm ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, giảng dạy và tổ chức học cho học sinh.

- Cập nhật tin bài lên Web của đơn vị thường xuyên, kịp thời.

Đ/c Lê Thị Thanh - Bí thư Chi bộ tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề lớn mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất. Trao quyết định Đảng viên chính thức cho 2 đồng chí: Lao Thị Lệ Giang và Trần Thị Lan.

Sau đây là một số hình ảnh: