Ngày 12 tháng 1 năm 2021 Chi bộ trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức tổng kết công tác đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chi bộ trường Tiểu học Tân Lợi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. CBGV nhận thức sâu sắc quan điểm của Đảng trong công tác giáo dục. Làm tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Minh”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”.

- Chất lượng đội ngũ ngày một nâng lên, giáo viên tham gia các cuộc thi của ngành đều đạt giải; Số học sinh tham gia các Hội thi do cấp huyện tổ chức tăng và đạt thành tích cao so với năm học trước.

- Cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chỉ đạo chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc công tác dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của chi bộ với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị như: Tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, Ban đại diện CMHS tham gia nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị và địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh: