Chương trình tuần cao điểm vì người nghèo năm 2021. Xã Tân Lợi tổ chức trao quà cho các hộ nghèo và con em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn xã. Thành đợt cao điểm chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Việc lựa chọn các đối tượng được thực hiện dân chủ, công khai, đúng đối tượng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán cổ vũ, động viên các hộ nghèo, hộ có có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo. Có 16 em học sinh trường Tiểu học Tân Lợi được quan tâm nhận quà.

Sau đây là một số hình ảnh: