Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022. Đồng thời nhằm đánh giá những kết quả của năm học trước và đề ra những phương hướng hoạt động cho năm học . Chiều ngày 6 tháng 10 năm 2021. Chi đội 5C đã tiễn hành tổ chức Đại hội Chi đội mẫu.

          Đến dự với Đại hội có cô: Hàn Thị Trường – Phó Hiệu trưởng ; cô: Lao Thị Lệ Giang – Giáo viên TPT Đội và các thầy cô giáo phụ trách các Chi đội, đại diện các em trong BCH Chi đội .

          Buổi Đại hội diễn ra thành công và đã bầu ra BCH Chi đội. Sau đây là một số hình ảnh:

Chào cờ theo nghi thức Đội

Em Vương Thúy Ngân chủ trì Đại hội

BCH Chi đội mới ra mắt Đại hội

Có thể nói, Đại hội Chi đội 5C đã diễn ra nghiêm túc, trang trọng và tràn đầy tinh thần quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Xin chúc mừng tập thể lớp 5C đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp! Chúc các Chi đội trong Liên đội trường TH Tân Lợi sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức Chi đội lớp mình để hướng tới Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2021 – 2022.