Sáng ngày 10/12/2019 Huyện đoàn – Hội đồng Đội huyện phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đồng Hỷ đã tiến hành kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội Tiểu học Tân Lợi. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc thực hiện Nghi lễ, nghi thức của đội viên, hoạt động ca múa hát tập thể, hệ thống sổ sách của Liên đội, Chi đội; việc thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác đầu năm, các chỉ tiêu trong năm học 2019- 2020

Kiểm tra công tác Đội tại Liên đội Tiểu học Tân Lợi

Đại diện Hội đồng Đội huyện Đồng Hỷ đồng chí Nguyễn Thị Huyền Trang Kết luận tại buổi kiểm tra:

Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả triển khai công tác Đội trong năm học 2018 – 2019; chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; định hướng một số nội dung giải pháp giúp Liên đội tiếp tục triển khai tốt nội dung công tác Đội.

Về ưu điểm, Liên đội đã triển khai tốt kế hoạch hoạt động năm học do Hội đồng Đội huyện đề ra; Hoạt động của Liên đội nhận được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường; các đồng chí GV – TPT Đội nhiệt tình, trách nhiệm cao; học sinh chăm ngoan, ý thức đạo đức tốt; Hệ thống sổ sách của Liên đội cơ bản được trang bị đầy đủ; Các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi thực hiện tốt; 100% Liên đội tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm về phong trào Trần Quốc Toản đặc biệt là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, triển khai có chất lượng Chương trình Ngày hội đọc sách, tuyên truyền phòng chống đuối nước, phòng chống bạo lực học đường,... Bên cạnh đó, Liên đội cũng tồn tại một số hạn chế như: Một số loại sổ sách còn sơ sài, Chương trình công tác Đội cần xây dựng theo kế hoạch tháng, tuần,...