Ngày 25 tháng 12 năm 2020 Liên đội Tiểu học Tân Lợi tổ chức Ngày hội sáng tạo thiếu nhi làm đồ dùng, đồ chơi bằng đồ tái chế

Bằng những bàn tay khéo léo của các em thiếu nhi đã sáng tạo ra những đồ dùng đồ chơi từ các vật dụng tái chế, tận dụng những nguyên liệu đồ tái chế có sẵn như các ống hút, vỏ chai nhựa nước giải khát, hay những hộp sữa, ống nhựa, bìa các tông, thanh gỗ…làm nên các đồ chơi tự tạo có ý nghĩa áp dụng thực tế nhất để phục vụ trong quá trình “học mà chơi” của các em thông qua các chủ điểm học trong năm.

Dưới đây là một số hình ảnh đồ dùng, đồ chơi bằng đồ tái chế