Trong  phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”, “Nhặt được của rơi trả lại người mất”. Sau khi được nghe tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt. Những việc rất gần gũi với các bạn học sinh như: Nhặt được của rơi trả lại người mất, giúp đỡ bạn học tốt, các em học sinh trường tiểu học Tân Lợi đã hăng hái tham gia tiêu biểu như:

Ngày 25/2/2019 em Trương Đan Huy HS lớp 3C nhặt được 1 chiếc đồng hồ trị giá 150.000đ trả lại cho em Nguyễn Trung Hiếu lớp 5A.

          Ngày 27/2/2019 em Trần Gia Hoàng lớp 1C nhặt được 100.000đ trả lại cho cô Bùi Thị Cúc.

Tất các em đều được tuyên dương trên loa phát thanh của nhà trường và được cộng điểm vào điểm thi đua của lớp mình.

Trên đây là những tấm gương tiêu biểu của các em học sinh trường tiểu học Tân Lợi trong tháng 2 năm học 2019.