Đoàn thanh niên xã Tân Lợi kết hợp với trường học đã có phong trào, hoạt động đỡ đầu học sinh hoàn cảnh khó khăn. Để các em có thêm điều kiện để đến trường. Từ tấm lòng của các anh chị thanh niên, thầy, cô giáo, các em hoàn cảnh gia đình khó khăn đã yên tâm học tập. Với những học sinh chưa đạt chuẩn ở lại lớp, nhà trường đã tập hợp lại để bồi dưỡng cho các em ngay từ đầu năm học. Địa phương, thông qua công tác vận động của các đoàn thể quần chúng tới gia đình các em học sinh không bỏ học và cha mẹ các em thấy vai trò của giáo dục, học tập gắn với tương lai các em. Nhà trường, các đoàn thể phối hợp chính quyền địa phương kêu gọi sự giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc đỡ đầu cho từng em học sinh tiếp tục yên tâm học tập.

Hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2020. Em Diệp Thị Liễu học sinh lớp 5D  đã được anh chị đoàn thanh niên xã Tân Lợi trao món quà đỡ đầu cho em. Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm