Chiều ngày 18/10/2019 trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức tập huấn công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020 tới toàn thể giáo viên. Nội dung tập huấn được lựa chọn đa dạng với các học phần bổ ích và thiết thực, bổ trợ hiệu quả cho công tác giáo dục, hỗ trợ phát triển của các em đội viên, thiếu nhi như: Những vấn đề cần lưu ý trong thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; Triển khai Chương trình Rèn luyện Đội viên; Định hướng Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 - 2020; Kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho thiếu nhi, học sinh gắn với mô hình hoạt động Đội trường học; Một số kỹ năng phòng chống xâm hại, bạo lực cho học sinh....

Đây cũng là dịp tạo điều kiện để giáo viên phụ trách Đội trao đổi học tập kinh nghiệm, phát huy năng lực, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần xây dựng tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi trong nhà trường ngày càng phát triển.

 

Hình ảnh của buổi tập huấn công tác Đội: