Thực hiện công văn số 28-CV/HĐĐ, ngày 22/11/2018 của Hội đồng Đội tỉnh về việc "viết thư và làm thiệp gửi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và các em thiếu nhi đang sinh sống học tập trên vùng Biên giới và Hải đảo của Tổ quốc"; 

Thực hiện Kế hoạch Công tác Đội và Phong trào thiếu nhi tháng 12 năm học 2018 - 2019 của Hội đồng Đội huyện Đồng Hỷ, về việc viết thư và làm thiệp gửi các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ và các em thiếu nhi đang sinh sống học tập trên vùng Biên giới Hải đảo của Tổ quốc.

Sáng ngày 06/12/2018 Liên đội TH Tân Lợi tổ chức cho toàn thể các em học sinh trong Liên đội viết thư và làm thiệp để gửi tứi các bạn học sinh và các chú bộ đội. Liên đội đã chon ra được 3 lá thư và 2 tấm thiệp xuân chứa đựng những tình cảm và lòng tin yêu của các em đối với các bạn và các chú bộ đội nơi đảo xa.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

fzxfcafzsfgz