Chiều ngày 27 tháng 11 năm 2020 trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức hoạt động thao giảng dự giờ chuyên môn. Dự giờ, thăm lớp là một việc làm hết sức quan trọng đối với mỗi giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. Thông qua việc làm này giúp giáo viên rất nhiều trong công tác phát triển chuyên môn. Nhận thức rõ vấn đề dự giờ rút kinh nghiệm là việc làm được diễn ra đều đặn và có chất lượng cao. Về phía người dạy, dự giờ sẽ giúp cho giáo viên chủ động, tích cực hơn trong bài giảng của mình. Lớp học cũng diễn ra sôi nổi hơn, ý thức học tập của học sinh tốt hơn, đây là điều kiện tốt nhất để giáo viên phát huy tính sáng tạo của học sinh.

          Sau khi dự giờ, giáo viên trong tổ cùng nhau thảo luận, trao đổi  ý kiến đánh giá và góp ý để có những giờ dạy hiệu quả hơn. Thăm lớp thường xuyên thực sự đã có được những chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng các giờ dạy học và công tác chuyên môn của giáo viên.

          Sau đây là một số hình ảnh: