Sở Giáo dục tỉnh Thái Nguyên triển khai tập huấn Học thông qua Chơi tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10 năm 2021. Với sự tham gia tập huấn trực tuyến của các trường trong tỉnh.

Khi học thông qua Chơi, học sinh có cơ hội tham gia nhiều trải nghiệm và hoạt động học tập vui vẻ với sự tự chủ cao. Giáo viên cần thu hút học sinh tự nguyện tham gia, kích thích và khuyến khích học sinh chủ động bày tỏ suy nghĩ và hành động; tạo cơ hội cho học sinh tự tin, có trách nhiệm khi tham gia hoạt động thay vì ép buộc, chỉ đạo và giải thích mọi thứ cho học sinh.

Học sinh được lựa chọn - dù lớn hay nhỏ - về nội dung hoặc quá trình học tập của bản thân và điều chỉnh hoạt động học khi tham gia làm việc cá nhân hay nhóm. 

Khi thực hiện HTQC, quá trình tương tác xã hội thể hiện ở việc học sinh chủ động trao đổi ý kiến cá nhân với các bạn trong nhóm và lớp; lắng nghe và phản hồi tích cực; cùng nhau thống nhất và hợp tác tìm ra giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khi tổ chức các hoạt động HTQC, giáo viên cần tạo cơ hội cho học sinh khám phá, tìm hiểu các khái niệm mới qua các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu, thử đi thử lại các giả thuyết để tìm ra câu trả lời thỏa đáng, như vậy học sinh sẽ khám phá và hiểu nội dung bài học sâu hơn.

Sau đây là một số hình ảnh: