Ngày 20/01/2021, tại trung tâm văn hóa huyện Đồng Hỷ. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ đã tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2020-2021.

Trải qua 2 vòng thi: biện pháp và thực hành, đại diện cho trường Tiểu học Tân Lợi có 7 giáo viên dự thi được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

Nhà trường xin chúc mừng toàn thể giáo viên tham gia hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện

Cô Ma Thị Hòa (GVCN khối 1) cô Trần Thị Lan (GVCN khối 2), cô Ngô Thị Hoa (GVCN khối 3), cô Nguyễn Thị Hoa (GVCN khối 4), cô Trần Thu Linh (GVCN khối 5), cô Dương Kiều Oanh (GV Mĩ thuật), cô Đôn Thị Thân (GV Tiếng Anh)

Qua hội thi đội ngũ giáo viên nhà trường đã thể hiện năng lực, học tập, trau dồi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, khuyến  khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên ý thức tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. 

Sau đây là một số hình ảnh: