Từ ngày 20 đến 28 tháng 8 năm 2020 trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về việc sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.Giảng viên truyền đạt một số nội dung trong giảng dạy sách giáo khoa lớp 1

     Đối tượng tham gia lớp tập huấn là 42 cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp giảng dạy  trong năm học 2020-2021

     Trong đợt tập huấn, các báo cáo viên hướng dẫn cho giáo viên về cấu trúc sách giáo khoa, học liệu bổ trợ của bộ sách; Cách triển khai phương pháp dạy học tích cực, kiểm tra đánh giá học sinh; Kỹ năng tổ chức các hoạt động học tập, phát triển năng lực học sinh; Hướng dẫn sử dụng học liệu điện tử trong quá trình giảng dạy.


Các học viên dự tập huấn

     Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu đối với lớp 1. Trong năm học tới, các em học sinh lớp 1 trên địa bàn huyện sẽ sử dụng bộ sách giáo khoa mới do các trường đã chủ động lựa chọn.