Phòng GDĐT tổ chức tập huấn chương trình các môn học và hoạt động giáo dục và sử dụng sách giáo khoa lớp 2. Trong bốn ngày 13/8; 16/8; 17/8; 18/8/2021 với hình thức tổ chức trực tuyến, mỗi đơn vị trường học là một điểm cầu (21 điểm cầu)

Trường Tiểu học Tân Lợi đã tham gia hội nghị trực tuyến  với thành phần Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trực tiếp dạy lớp 2 năm học 2021-2022.

Triển khai chương trình và sách giáo khoa mới mang lại nhiều hy vọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của giáo dục, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhà trường phổ thông, trong đó có các thầy, cô giáo. Sự đổi mới lần này yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.

Để giúp các thầy cô hiểu đầy đủ các ý tưởng mới của sách, nhanh chóng làm quen với cách dạy theo sách mới và triển khai dạy học một cách thuận lợi cùng các tài liệu như sách giáo viên, bài giảng tập huấn (video, tài liệu dạng PDF…).  Sau buổi tập huấn giáo viên đã được lên kế hoạch soạn giảng dưới sự hướng dẫn tận tình của các chuyên viên phòng giáo dục Đồng Hỷ.

Một số hình ảnh buổi tập huấn: