Thực hiện công văn số 459/SGDĐT-GDTH ngày 29/3/2019 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn dạy học trải nghiệm; Hướng dẫn số 93/HD-PGDĐT, ngày 9/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Hai ngày 16-17/10/2019 tại trường Tiểu học Trại Cau Phòng Giáo dục Đào tạo tổ chức tập huấn dạy học hoạt động trải nghiệm.  Trong buổi tập huấn các đồng chí đã trao đổi phương pháp giảng dạy, cách thức dạy và phân chia các nội dung hoạt động trải nghiệm phù hợp với tình thực tế tại nhà trường. Dạy thể nghiệm hoạt động trải nghiệm theo các chủ đề từ lớp 1-5. Định hướng việc tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm tại địa phương. Thảo luận rút kinh nghiệm. Sau đây là một số hình ảnh: 

Tiết hoạt động trải nghiệm: Em tập làm đầu bếp lớp 4

Tiết hoạt động trải nghiệm khối 5