Ngày 27/8/2021 trường Tiểu học Tân Lợi triển khai tập huấn giáo viên đại trà dạy học trực tuyến bằng Microsoft Teams và các ứng dụng trong tài khoản Office 365”: (Microsoft form, One drive, One note). Theo tài khoản được cấp bởi Đề án Hệ tri thức Việt số hóa của Chính phủ. Toàn  thể giáo viên trường Tiểu học Tân Lợi đã được cấp đầy đủ tài khoản và sẵn sàng thực hành dạy học trực tuyến theo hướng dẫn của PGD.

Sau đây là một số hình ảnh: