Ngày 12/02/2020 trường TH Tân Lợi tổ chức tập huấn lại phần mềm quản lý nhà trường SMAS cho toàn thể giáo viên nhà trường.

Sáng ngày 12/02/2020 trường TH Tân Lợi tổ chức tập huấn lại cho toàn thể giáo viên nhà trường về việc sử dụng phần mềm SMAS. Trong buổi tập huấn đồng chí Trần Thu Linh - Giáo viên đã hướng dẫn các giáo viên cách đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống để cập nhật kết quả đánh giá học sinh trong học kì I năm học 2019-2020 cùng các chức năng điều chỉnh thông tin giáo viên, học sinh trên phền mềm. Sau buổi tập huấn đồng chí Đoàn Thị Kim Dung - Phó Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu toàn bộ giáo viên thực hành cập nhật đủ số liệu đánh giá học sinh trong học kì của từng lớp lên hệ thống