Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hỷ và Kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường Tiểu học Tân Lợi. Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Lợi đã tổ chức Cuộc thi " Viết chữ đẹp và trình bày bảng" trong phạm vi nội bộ nhà trường áp dụng cho tất cả các giáo viên trong trường. Cuộc thi được khai mạc lúc 13h30 phút. Đề thi do Ban coi thi ra đề. Các giáo viên phải trải qua 2 phần thi là : Viết chữ đẹp trên giấy thi chuẩn áp dụng tại các cuộc thi viết chữ đẹp, và trình bày bảng đẹp trên bảng chính của lớp học. Mỗi giáo viên sẽ có thời gian là 30 phút cho 2 bài viết trên giấy và 10 phút cho phần trình bày bảng đẹp theo đề thi chung. 

Sau đây là 1 số hình ảnh  được ghi lại từ buổi thi: