Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, căn cứ nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học năm học 2018 – 2019. Ngày 30/8/2019 phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học năm học 2018-2019.  Đến dự Hội nghị gồm có: 

- Đ/c Lý Tiến Hải-Chuyên viên Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Thái Nguyên.

- Đ/c Đoàn Thị Huyền-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ.

- Đ/c Phó Thế Nam-Trưởng phòng Viettell

- Đ/c  Lê Quang Huy-Chuyên viên phòng Viettell

Chuyên viên Phòng GDĐT, Hiệu trưởng và 1 giáo viên phụ trách công nghệ thông tin.

Đ/c Đoàn Thị Huyền-Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đồng Hỷ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đ/c Lý Tiến Hải chúc mừng những thành tích vượt bậc của huyện Đồng Hỷ về công nghệ thông tin. Và triển khai một số hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản thay thế cho hộp thư điện tử. Hệ thống cổng thông tin điện tử theo thông tư 53 ngày 20/12/2012 của bộ GD và ĐT. Sử dụng phần mềm quản lý nhà trường liên kết với quản lý dữ liệu ngành của tỉnh.