Ngày 03/6/2021, Đảng ủy xã Tân Lợi đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ , Đảng viên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Tĩnh – Bí thư Đảng ủy xã Tân Lợi nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng ủynắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí đề nghị, cấp ủy các cấp và cán bộ, đảng viên cần xác định rõ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021. Bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

Cùng với đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là kết hợp thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an trong phòng, chống dịch Covid -19,

Bên cạnh đó, các đại biểu đã trực tiếp nghe đồng chí Lương Thị Thức – Phó bí thư thường trực Đảng ủy truyền đạt nội dung các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và “Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”. 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi tổ chức đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị là cơ sở để các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Đồng thời, tích cực nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và công tác; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng các cơ quan, đơn vị và Nhà trường Tiểu học Tân Lợi vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu.

Sau đây là một số hình ảnh: