Sáng ngày 07/9/2019 trường tiểu học Tân Lợi đã tổ chức họp đại diện Hội cha mẹ học sinh dưới sự chủ trì của đ/c Lê Thị Thanh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng với sự có mặt của toàn thể GVCN và đại diện Ban phụ huynh học sinh các lớp.

Hôm nay vào hồi  8 giờ 00 phút, ngày 7 tháng  9  năm 2019. Tại văn phòng trường Tiểu học Tân Lợi tổ chức họp đại diện cha mẹ học sinh năm học 2019 - 2020.Gồm có BGH nhà trường; Hội đồng sư phạm nhà trường; Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh. 

Đ/c Lê Thị Thanh - Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 và triển khai kế hoạch năm học 2019 - 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Giang - Kế toán nhà trường báo cáo quyết toán các khoản thu chi năm học 2018 – 2019 và dự kiến kế hoạch thu các khoản thu trong năm học 2019 – 2020.

Tất cả các đồng chí tham dự cuộc họp đều thống nhất cao với bản báo cáo quyết toán thu chi năm 2018 - 2019 và chủ trương kế hoạch các khoản thu nộp quỹ, huy động các các nguồn lực để bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học trong năm học 2019 - 2020. Đề nghị nhà trường xúc tiến ngay xây dựng bếp ăn, phòng ăn bán trú cho học sinh khu trung tâm và quét vôi, sửa trần khu lớp học tại phân trường Trại Đèo.

Sau một thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến của đại diện phụ huynh các lớp về chủ trương kế hoạch trong năm học 2018-2019. Toàn thể hội nghị đã thống nhất bằng hình thức biểu quyết nhất trí 100% với báo cáo quyết toán các khoản thu - chi năm hoc 2018 - 2019 và kế hoạch, chủ trương các khoản thu - chi năm học 2019 - 2020.