Công đoàn trường Tiểu học Tân Lợi tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên  phụ nữ đồng loạt mặc áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Riêng hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Các đồng chí nữ mặc áo dài bảo đảm phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan khi lên lớp.

Sau đây là một sô hình ảnh: 

 

 

“Tuần lễ áo dài” nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên công đoàn phụ nữ gìn giữ, phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam.