Thực hiện Chương  công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021. Sáng ngày 26/4/2021, tại Liên đội Trường Tiểu học Tân Lợi đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4 với nội dung "Xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường", "mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay". Tham gia hoạt động có các thầy, cô trong tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường, đội viên và học sinh toàn thể Liên đội.

Thông qua hoạt động, nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường học an toàn, phòng ngừa bạo lực học đường; giới thiệu và lan truyền những câu chuyện đẹp, những tấm gương tốt về lòng hiếu thảo, lòng thương người, người tốt việc tốt...nhằm thay đổi nhận thức đạo đức cho Đội viên, học sinh dần hoàn thiện nhân cách cho bản thân. Phát triển mạnh văn hóa đọc cho toàn thể Đội viên, thiếu nhi toàn Liên đội, xây dựng thói quen đọc sách.