Thực hiện Công văn số 1095/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 28/5/2021 của Sở GDĐT về việc tập huấn sử dụng SGK lớp 2, lớp 6 cho CBQL, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022, Phòng GDĐT.

Từ ngày 07/06//2021 trường Tiểu học Tân Lợi đã thực hiện tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 2 nghiêm túc dưới hình thức trực tuyến và đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19.

Tại những buổi tập huấn, đại diện các nhà xuất bản bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh Diều và Chân trời sáng tạo đã lần lượt giới thiệu tổng quát về các bộ sách giáo khoa lớp 2; những quan điểm biên soạn, ý tưởng chủ đạo xây dựng bộ sách; tính ưu việt của từng bộ sách, từng cuốn sách. Các đơn vị cũng nhấn mạnh những điểm mới về nội dung, cấu trúc, phương pháp tiếp cận của từng bộ sách giáo khoa,… Mỗi bộ sách có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều chú trọng phát triển năng lực người học, gắn kiến thức với thực tế cuộc sống và còn phát huy sức sáng tạo của mỗi giáo viên.

Một số hình ảnh buổi tập huấn

Xin cảm ơn Sở GDĐT, Phòng GDĐT Đồng Hỷ đã cho các nhà trường tham dự những buổi tập huấn bổ ích. Sau buổi tập huấn, mỗi nhà trường, mỗi giáo viên đã có những cái nhìn tổng quan về chương trình cũng như tính ưu việt của từng bộ sách. Tin tưởng sau buổi tập huấn này, mỗi địa phương sẽ có sự lựa chọn đúng đắn, hiệu quả bộ sách giáo khoa lớp 2 của mình.