Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân  các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức và diễn ra đúng quy định trên địa bàn xã Tân Lợi. Ngày 29/4/2021 lực lượng cán bộ, giáo viên, đoàn viên trường Mầm non, Tiểu học phối hợp với Đoàn xã Tân Lợi tổ chức tuyên truyền cuộc Bầu cử.

Sau đây là một số hình ảnh: