Thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), cô trò Liên đội TH Tân Lợi đã chung tay xây dựng công trình măng non: những vườn hoa ơn Bác, bồn cây em chăm,… được các Liên đội triển khai từ cấp chi đội. Mỗi công trình của chi đội được các em học sinh tự tay chăm sóc bằng những việc làm nhỏ bé ấy như: Nhổ cỏ, tưới nước, nhặt rác, bổ sung đất cho những chậu cây, bồn hoa bị thiếu đất…. Đây là một việc làm có ý nghĩa đối với bản thân mỗi em học sinh, đồng thời qua đó đã góp phần quan trọng trong việc giáo dục kĩ năng sống và rèn cho các em ý thức, trách nhiệm chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan trường học Xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng đối với công tác giáo dục trong nhà trường.

 Những công trình măng non đã góp phần giáo dục thiếu nhi về truyền thống lịch sử, kiến thức văn hóa - xã hội và kỹ năng tham gia các hoạt động phong trào. Ngoài thực hiện những phần việc có giá trị đóng góp cho xã hội, các công trình măng non còn có ý nghĩa giáo dục về ý thức tiết kiệm, trân trọng giá trị của sức lao động, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, đồng thời biết yêu thương, chia sẻ với bạn nghèo.       Cũng chính những công trình măng non này đã thể hiện được vai trò của tổ chức Đội trong trường họ